Mikhail Sergeevich Yanitskiy

 

First name: Mikhail 

Middle name: Sergeevich

Last name: Yanitskiy 

Scientific degree: Doctor of Psychological Sciences

Post\ rank: Dean of Social and Psychological Faculty 

Establishment /organization: Kemerovo State University

Address: Russia, 650043 Kemerovo, Krasnaya 6

Education

Kemerovo State Medical Institute, 1989

Research Interests 

Social psychology, educational psychology, value-sense sphere of personality

SPIN

ORCID

ResearcherID

Scopus Author ID

SPIN 9068-7399

 

Publications

1. Yanitskiy M.S., Seryj A.V., Peleh Ju.V. CENNOSTNO-SMYSLOVAJa PARADIGMA KAK OSNOVA POSTNEKLASSIChESKOJ PEDAGOGIChESKOJ PSIHOLOGII // Filosofija obrazovanija. 2013. № 1 (46). S. 175-186.

2. Yanitskiy M.S., Portnova A.G., Bogomolov A.M. ADAPTACIONNAJa PARADIGMA V POSTNEKLASSIChESKOJ METODOLOGII PSIHOLOGIChESKIH ISSLEDOVANIJ RAZVITIJa LIChNOSTI // Social'nye i gumanitarnye nauki na Dal'nem Vostoke. 2013. № 2 (38). S. 19-26.

3. Yanitskiy M.S. CENNOSTNOE IZMERENIE MASSOVOGO SOZNANIJa.Novosibirsk, 2012.

4. Ivanov M.S., Yanitskiy M.S. OBRAZOVANIE V POSTMODERNISTSKOM OBShhESTVE: PROBLEMY I PERSPEKTIVY // Sibirskij pedagogicheskij zhurnal. 2012. № 9. S. 78-84.

5. Yanitskiy M.S., Seryj A.V. OSNOVNYE METODOLOGIChESKIE PODHODY K IZUChENIJu CENNOSTNO-SMYSLOVOJ SFERY LIChNOSTI // Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv. 2012. № 19-1. S. 82-97.

6. M. V. Ivanov, M. M. Aksenov, M. S. Yanitskiy SOCIAL''NO-PSIHOLOGIChESKIE ASPEKTY FORMIROVANIJa RASSTROJSTV LIChNOSTI U PODROSTKOV-PRAVONARUShITELEJ. Kemerovo, 2011.

7. Yanitskiy M.S. CENNOSTNAJa DETERMINACIJa INNOVACIONNOGO POVEDENIJa MOLODEZhI V KONTEKSTE KUL''TURNO-SREDOVYH RAZLIChIJ // Sibirskij psihologicheskij zhurnal. 2009. № 34. S. 12-17.

8. Azarova E.S., Yanitskiy M.S. PSIHOLOGIChESKIE DETERMINANTY DOBROVOL''ChESKOJ DEJaTEL''NOSTI // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 2008. № 306. S. 120-125.

9. Yanitskiy M.S., Avilov G.M. TRADICIONNAJa ROLEVAJa IGRA KAK SREDSTVO JeTNIChESKOJ SOCIALIZACII // Social'nye i gumanitarnye nauki na Dal'nem Vostoke. 2008. № 4. S. 27-30.

10. Ivanov M.S., Yanitskiy M.S. MODEL'' NAPRJaZhENIJ SAMOREALIZACII I EE JeMPIRIChESKAJa VALIDIZACIJa // Sibirskij psihologicheskij zhurnal. 2007. № 25. S. 20-28.

11. Yanitskiy M.S. CENNOSTNYE ORIENTACII LIChNOSTI KAK DINAMIChESKAJa SISTEMA. Kemerovo, 2000.

Contacts

City: Kemerovo

Country: Russian Federation

Phone: +7 (3842) 581290

E-mail: dekanspf@kemsu.ru