Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin, 2014, vol. 4, no. 1, pp. 155–165
UDC: 
612+ 796

Morphofunctional features of girls depending on the level of physical activity during university education

Zhomin K. K. 1 (Novosibirsk, Russian Federation), Rubanovich V. B. 1 (Novosibirsk, Russian Federation)
1 Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russian Federation
Abstract: 

For an estimation of influence of various kinds and modes of physical improving and sports activity on morphological and functional development of students some parameters of physical development, blood circulation and respiratory systems and physical working capacity are studied. We studied the influence on the integral indicator of the health in female student of 1–4 grades in the high education institutes with different levels of sport activity. It is revealed that athletics, basketball and volleyball affect the optimization of the components of the physique, the development of muscle strength and increasing the reserve capacity of the cardiorespiratory system. It is established that independent performance of physical exercises of an aerobic orientation 1 hour per week in addition to classes in physical training authentically improves a number of indicators of cardiorespiratory system and physical working capacity. Physical improving activity in group of rhythmic gymnastics for 4 hours per week and under the program of the basic medical group does not bear positive improving effect.

Keywords: 

students, improving physical culture, sports activity, physical development, functional condition, the integral level of health

For citation:
Zhomin K. K., Rubanovich V. B. Morphofunctional features of girls depending on the level of physical activity during university education. Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin, 2014, vol. 4, no. 1, pp. 155–165. DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2226-3365.1401.13
References: 

1. Agadzhanyan N. A. Radysh I. V. Kachestvo i obraz zhizni studencheskoi molodezhi [Quality and way of life of student's youth]. Ecology of the Person, 2009, no. 5, pp. 3–8.
2. Aizman R. I. Zdorov'e pedagogov i obuchayushchikhsya – klyuchevaya zadacha sovremennoi shkoly [Health educators and students – a key task of the modern school]. Bulletin of the Novosibirsk State Pedagogical University, 2012, no. 3, pp. 24–35.
3. Aizman R. I., Aizman N. I., Lebedev A. V. Metodika otsenki sotsial'no-psikhologicheskoi adaptatsii i lichnostnogo potentsiala studentov [Methods of assessing the socio-psychological adaptation and personal potential students], Novosibirsk, 2013, 40 p.
4. Aizman R.I., Aizman N.I., Lebedev A.V., Rubanovich V. B. Komp'yuternaya programma skrining kontrolya sostoyaniya zdorov'ya uchastnikov obrazovatel'nogo protsessa [The computer program of the screening control of a state of health of participants of educational process]. Siberian teacher, 2011, vol. 75, no. 2, pp. 36–39.
5. Ayzman R. I. Ayzman N. I. Lebedev A. V. Rubanovich V. B. Metodika kompleksnoi otsenki fizicheskogo i psikhicheskogo zdorov'ya, fizicheskoi podgotovlennosti studentov vysshikh i srednikh professional'nykh uchebnykh zavedenii [Integrated assessment method of physical and mental health, physical fitness of students of higher and secondary vocational schools]. Novosibirsk, 2010, 100 p.
6. Aizman R.I., Aizman N.I., Lebedev A.V., Rubanovich V.B. Metodika kompleksnoi otsenki fizicheskogo i psikhicheskogo zdorov'ya, fizicheskoi podgotovlennosti studentov vysshikh i srednikh professional'nykh uchebnykh zavedenii [Methodology comprehensive assessment of physical and mental health, physical fitness of students of higher and secondary vocational schools]. Novosibirsk, 2009, 100 p.
7. Aizman R.I., Aizman N.I., Rubanovich V.B., Lebedev A.V. Printsipy i algoritmy monitoringa zdorov'ya uchashchikhsya i studentov [Principle and algorithms of monitoring of health of pupils and students]. The Siberian medical review, 2009, no. 3, pp. 101–103.
8. Aizman R.I., Rubanovich V.B., Subotyalov M. A. Osnovy meditsinskikh znanii i zdorovogo obraza zhizni [Bases of medical knowledge and healthy way of life]. Novosibirsk, 2010, 286 p.
9. Bayevsky P. M., Berseneva A. P. Baevskii R. M., Berseneva A. P. Otsenka adaptatsionnykh vozmozhnostei organizma i risk razvitiya zabolevanii [Assessment of adaptation opportunities of an organism and risk of development of diseases]. Moskow, Medicine, 1997, 236 p.
10. Boev A. V., Leshchenko Ya. A. Kharakteristika fizicheskogo razvitiya i funktsional'nykh vozmozhnostei organizma studentov [Characteristic of physical development and functionality of an organism of students]. Siberian Medical Magazine, 2009, no. 5, pp. 97–100.
11. Gusev N. L., Shilko V. G. Fizicheskoe vospitanie studentov s ispol'zovaniem uchebnykh i vneuchebnykh tekhnologii fizkul'turno-sportivnoi deyatel'nosti v vuze [Physical training of students with use of educational and nonlearning technologies of sports and sports activity in higher education institution]. The Messenger of Tomsk State University, 2011, no. 345, pp. 173–176.
12. Endropov O. V. Zdorov'esberezhenie i problemy optimizatsii dvigatel'noi aktivnosti uchashcheisya molodezhi [Health-saving and problems of optimization of physical activity of studying youth]. Siberian Teacher, 2011, no. 5, pp. 12–14.
13. Zabelin L. G. Monitoring zdorov'ya studentov [Monitoring of health of students]. Monitoring of Health and Physical Readiness of Youth: Mater. II-nd Respubl. Nauch-prakt. Konfer. Novosibirsk, 2010, pp. 68–71.
14. Kapilevich L. V., Shilko V. G., Gusev N. G. Kharakteristika fizicheskogo vospitaniya studentov v vuzakh sibirskogo federal'nogo okruga [The characteristic of physical training of students in higher education institutions of Siberian federal district]. Monitoring of Health and Physical Readiness of Youth: Mater. II-nd Respubl. Nauch-prakt. Konfer. Novosibirsk, 2010, pp. 79–81.
15. Karpman V. L., Belotserkovsky Z. B., Gudkov I. A. Issledovanie fizicheskoi rabotosposobnosti u sportsmenov: uchebno-metodicheskoe posobie [Investigation of physical working capacity in sportsmen: textbook]. Moskow, Physical Culture and Sport, 1988, 208 p.
16. Konchits N. S. Fiziologicheskie osnovy fizicheskogo vospitaniya studentov v svyazi s indi-vidual'nymi osobennostyami organizma. Diss. dokt. med. nauk. [Physiological bases of physical training of students in connection with specific features of an organism. Doc. medical sciences diss.]. Novosibirsk, 1990, 346 p.
17. Kuzhuget A. A. Osobennosti fizicheskogo razvitiya, funktsii kardiorespiratornoi sistemy i somaticheskogo zdorov'ya studentov v zavisimosti ot organizovannoi dvigatel'noi aktivnosti. Avtoref. diss. kand. biol. nauk. [Features of physical development, function of cardiorespiratory system and somatic health of students depending on the organized physical activity. Avtoref. yew. Cand. Biol. Sci.]. Chelyabinsk, 2012. 24 p.
18. Mnukhina O. N. Professional'naya napravlennost' fizicheskogo vospitaniya studentov v pedagogicheskom vuze. Diss. kand. ped. nauk. [Professional orientation of physical training of students in pedagogical higher education institution. Cand. pedag. Sciences diss.]. Moskow, 2003, 135 p.
19. Rubanovich V. B. Vrachebno-pedagogicheskii kontrol' pri zanyatiyakh fizicheskoi kul'turoi: uchebnoe posobie [Medical and pedagogical control at occupations by physical culture: the manual]. Novosibirsk, Publ. NGPU, 2003, 262 p.
20. Rubanovich V.B., Aizman R.I. Osnovy zdorovogo obraza zhizni [Bases of a healthy way of life]. Novosibirsk, 2011, 256 p.
21. Tikhonova I. L., Latukha O. A. Innovatsii meditsinskogo vuza v obuchenii studentov [Innovations of medical high school in training students]. Medicine and education in Siberia, 2009, no. 1, p. 2.
22. Tomarov S. A., Mokeev G. I. Eksperimental'naya proverka effektivnosti razlichnykh variantov organizatsii i soderzhaniya fizicheskogo vospitaniya studentov [Experimental check of efficiency of various options of the organization and the content of physical training of students]. Scientific notes of university of P.F. Lesgafta, 2006, no. 22, pp. 89–95.
23. Hit B. H., Karter Dg. Sovremennye metody somatotipirovaniya [Modern methods of somatotyping]. Questions of anthropology. 1969, vol. 33. p. 19.
24. Chanchaeva E. A., Aizman R. I., Gerasev A. D. Sovremennoe predstavlenie ob antioksidantnoi sisteme organizma cheloveka [Modern representation about antyoxygen to system of an organism of the person]. Ecology of the person, 2013, no. 7, pp. 50–58.
25. Churin V. D. O khronoinotropnom rezerve miokarda [On chronoinotrophic myocard reserve]. Human Physiology, 1978, vol. 4, no. 3, pp. 394–402.

Date of the publication 14.02.2014