Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin, 2014, No.1, pp.166-174
UDC: 
614+ 57.023

Monitoring of the functional condition of the teachers living in the North

Popova M. A. 1 (Surgut , Russian Federation), Govoruchina A. A. 2 (Surgut , Russian Federation), Dron A. Y. 2 (Surgut, Russian Federation)
1 Surgut State University, Surgut, Russian Federation
2 Surgut State Pedagogical University, Surgut, Russian Federation
Abstract: 

As a result of research of functional conditions and regulatory-adaptive opportunities of teachers’ organisms the fact that the functional conditions and adaptive opportunities of an organism depend on accommodation duration in the North and surveyed people’s age has been established.
The critical adaptation periods for cardiovascular system and vegetative regulation have been investigated on the basis of the compartment-cluster analysis taking into account the surveyed teachers’ age. It has been also established that the more the age of teachers moving to the north is, the earlier cardiovascular system functioning violations occur. The central contour regulation prevalence in a heart rhythm management is noted during the periods from 6 to 10 and from 21 to 25 years of accommodation in the north in both age groups.

Keywords: 

functional condition, adaptation, teachers and pupils

For citation:

Popova M. A., Govoruchina A. A., Dron’ A. Y. Monitoring of the functional condition of the teachers living in the north. Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin, 2014, no. 1, pp. 166–174.

References: 

1. Antropov O. N, Osipova I. V., Simon G. I. Professional'nyi stress i razvitie stress-indutsirovannoi gipertonii [Occupational stress and the development of stress-induced hypertension]. Cardiology, 2009, no. 6. pp. 27–30.
2. Bobko N. A. Vliyanie stressa na rabotu serdechno-sosudistoi sistemy operatorov preimushchestvenno umstvennogo truda v raznoe vremya sutok i rabochei nedeli [The effects of stress on the cardiovascular system operators primarily intellectual work at different times of the day and working non-Delhi]. Human Physiology, 2007, vol. 33, no. 3. pp. 55–62.
3. Buduk-ool L. K., Aizman R. I. Morfofunktsional'nye pokazateli u studentov Tyvinskogo gosudarstvennogo universiteta [Morphological and functional parameters at students of Tuva State University]. Hygiene and sanitary, 2009, no. 3, pp. 82–83.
4. Buduk-ool L. K., Krasil'nikova V. A., Aizman R. I. Dinamika protsessov adaptatsii k obucheniyu studentov, prozhivayushchikh v diskomfortnom klimato-geograficheskom regione [Dynamics of processes of adaptation to training the students living in discomfortable climate-geographical region]. Human physiology, 2009, vol. 35, no.4, pp. 103–110.
5. Eskov V. M. Identifikatsiya parametrov poryadka (naibolee znachimykh diagnosticheskikh priznakov) vektora sostoyaniya biosistem v m-mernom fazovom prostranstve [Identification of the order parameter (the most important diagnostic features) of the state vector of biosystems in the m-dimensional phase space]. Patent RF, no. 2007614714, Moscow, 2007.
6. Koncevay А. V., Kalinina A. M., Grigoryan С. A. Povedencheskie faktory riska i ikh korrektsiya v organizovannykh kollektivakh. Analiticheskii obzor [Behavioral risk factors and their correction in organized groups. Analytical review]. Preventive Medicine, 2009, no. 4, pp. 8–15.
7. Krivoshchekov S. G., Leutin V. P., Divert V. E., Divert G. M., Platonov Y. G., Kovtun L. T., Komlyagina T. G., Mozolevskaya N. V. Sistemnye mekhanizmy adaptatsii i kompensatsii [System mechanisms of adaptation and compensation]. Bulletin SB RAMS, 2004, 112, no. 2, pp. 148–153.
8. Natsional'nye rekomendatsii po kardiovaskulyarnoi profilaktike, prinyatye komitetom ekspertov Vserossiiskogo nauchnogo obshchestva kardiologov [National guidelines for cardiovascular prevention, adoption by committee of experts of the Russian Scientific Society of Cardiology]. Moscow, 2011, 4 p. 1.
9. Chanchaeva E. A. Aizman R. I. Osobennosti morfofunktsional'noi, psikhofiziologicheskoi i biokhimicheskoi adaptatsii cheloveka k usloviyam Gornogo Altaya [Feature of morphological and functional, psychological, physiological and biochemical adaptation of the person to conditions of Gornyi Altai]. Ecology of the person, 2011, no. 9, pp. 24–30.
10. Chanchaeva E. A., Aizman R. I., Gerasev A. D. Sovremennoe predstavlenie ob antioksidantnoi sisteme organizma cheloveka [Modern representation about antyoxygen to system of an organism of the person]. Ecology of the person, 2013, no. 7, pp. 50–58.
11. Aizman R. I., Chanchaeva E. A., Kogteva O. S. Antioxidant Activity of Blood Plasma in Altai Aborigines. Human Physiology, 2012, vol. 38, no. 2, pp. 206–211.
12. Buduk-ool L. K., Aizman R. I. The ethnic peculiarities to adaptation of the cardiovascular system of students living in Tuva republic. European Journal of Natural History, 2008, no. 3, pp. 81–85.

Date of the publication 14.02.2014