Authors:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z С

Pedagogy and Psychology

Shajdurova O.V. (Krasnoyarsk, Russian Federation), Goncharevich N.A. (Krasnoyarsk, Russian Federation), Rostovtseva M.V. (Krasnoyarsk, Russian Federation), Kovalevich I.A. (Krasnoyarsk, Russian Federation), Dogadaev O.N. (Krasnoyarsk, Russian Federation), Shestakov V.N. (Krasnoyarsk, Russian Federation)
.....
28-41

Alpysbayeva M.B. (Karaganda, Republic of Kazakhstan), Karmanova Z.A. (Karaganda, Republic of Kazakhstan), Bobrova V.V. (Karaganda, Republic of Kazakhstan), Sharzadin A.M. (Karaganda, Republic of Kazakhstan), Mazhenova R.B. (Karaganda, Republic of Kazakhstan)
.....
58-80

Kuryan M.L. (Nizhniy Novgorod, Russian Federation), Voronina E.A. (Nizhniy Novgorod, Russian Federation)
.....
42-57

Smolyaninova O.G. ( Krasnoyarsk, Russian Federation), Korshunova V.V. (Krasnoyarsk, Russian Federation)
.....
7-27

Mardakhaev L.V. (Moscow, Russian Federation), Egorychev A.M. (Moscow, Russian Federation), Mallaev D.M. (Makhachkala, Russian Federation), Varlamova E.Y. (Cheboksary, Russian Federation), Kostina E.A. (Novosibirsk, Russian Federation)
.....
23-35

Mosunova L.A. (Kirov, Russian Federation), Diner E.V. (Kirov, Russian Federation), Buldakova J.V. (Kirov, Russian Federation)
.....
7-22

Skorova L.V. (Irkutsk, Russian Federation), Smyk Y.V. (Irkutsk, Russian Federation)
.....
137-156

Korytova G.S. (Tomsk, Russian Federation), Korytova A.I. (Tomsk, Russian Federation), Eremina Y.A. (Tomsk, Russian Federation)
.....
157-170

Sizikova T.E. (Novosibirsk, Russian Federation)
.....
57-75

Grushetskaya I.N. (Kostroma, Russian Federation), Zakharova Z.A. (Kostroma, Russian Federation), Shcherbinina O.S. (Kostroma, Russian Federation)
.....
27-42

Pages

Subscribe to Pedagogy and Psychology