Authors:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z С

Philosophy and History

Kozhevnikova M.N. (St. Petersburg, Russian Federation)
.....
72-95

Takhokhov B.A. (Vladikavkaz, Russian Federation)
.....
73-92

Slepko I.N. (Yaroslavl, Russian Federation)
.....
57-72

Kumysheva R.M. (Nalchick, Russian Federation)
.....
102-119

Sadikova A.R. (Moscow, Russian Federation), Levchenko I.V. (Moscow, Russian Federation), Usova N.A. (Moscow, Russian Federation), Ikrennikova Y.B. (Moscow, Russian Federation), Korzhuev A.V. (Moscow, Russian Federation), Ryazanova E.L. (Moscow, Russian Federation)
.....
82-101

Bogdan S.S. (Surgut, Russian Federation), Lashkova L.L. (Surgut, Russian Federation), Lukiyanchina E.V. (Surgut, Russian Federation)
.....
37-51

Mayer B.O. (Novosibirsk, Russian Federation)
.....
67-79

Pushkarev Y.V. (Novosibirsk, Russian Federation), Pushkareva E.A. (Novosibirsk, Russian Federation)
.....
52-66

Gorbunov V.I. (Cheboksary, Russian Federation), Evdokimova O.K. (Cheboksary, Russian Federation), Rimondi G. (Parma, Italian Republic), Andreev V.V. (Cheboksary, Russian Federation)
.....
172-187

Pages

Subscribe to Philosophy and History