Authors:

Biology and Medicine

Loshenko V.I. (Novosibirsk, Russian Federation), Prosenko A.E. (Novosibirsk, Russian Federation), Sivokhina L.N. (Novosibirsk, Russian Federation), Sakharov A.V. (Novosibirsk, Russian Federation)
.....
210-222

Krasil'nikova V.A. (Kyzyl, Russian Federation), Aizman R.I. (Novosibirsk, Russian Federation)
.....
178-192

Boryakova E.Е. (Nizhniy Novgorod, Russian Federation), Melnik S.А. (Nizhniy Novgorod, Russian Federation)
.....
177-193

Trukhina S.I. (Kirov, Russian Federation, Russian Federation), Trukhin A.N. (Kirov, Russian Federation, Russian Federation), Tsirkin V.I. (Kirov, Russian Federation, Russian Federation), Shushkanova E.G. (Kirov, Russian Federation, Russian Federation), Khlybova S.V. (Kirov, Russian Federation, Russian Federation)
.....
190-204

Sorokina L. (St.Petersburg, Russian Federation), Buynov L. (St.Petersburg, Russian Federation), Plakhov N.N. (Saint-Petersburg, Russian Federation), Aizman R. (Novosibirsk, Russian Federation)
.....
223-238

Yerzhanova Y.Y. (Almaty, Republic of Kazakhstan), Sabyrbek Z.B. (Almaty, Republic of Kazakhstan), Milašius K. (Vilnius, Republic of Lithuania)
.....
205-222

Kharina I.F. (Chelyabinsk, Russian Federation), Zvyagina E.V. (Chelyabinsk, Russian Federation), Bykov E.V. (Chelyabinsk, Russian Federation), Makunina O.A. (Chelyabinsk, Russian Federation)
.....
181-197

Pages

Subscribe to Biology and Medicine